E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, 1 augustus 1935

Parijs, 1 Aug.

B.M.

We gaan Woensdag a.s. van hier weg, eerst naar de Morvan. Adres geef ik nader op. Ik ga daarna wschl. naar Aix, misschien gaat Bep mee, als het kind bij Clara Malraux kan blijven. Daarna kom ik dan misschien in Holland, maar niet vóór eind Augustus. - Wil je die paar exx. van mijn portret op goed papier nog eens vragen aan de N.R.C.? Of geeft dat verwarring? In dit laatste geval laten loopen.

Hartelijk je

E.

Woont Dr. J. Romein in Holland?

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie