Menno ter Braak (geschreven door Ant ter Braak-Faber)
aan
Nijgh & Van Ditmar N.V.

Den Haag, 27 september 1935

den Haag, 27 Sept. 35

Pomonaplein 22

 

Zeer geachte mej. van Dijk

Hedenavond ontving ik de proeven en Uw begeleidend schrijven. Als de volgorde van Vlaanderen op tijd binnen is, zal ik Maandag wel gelegenheid hebben om op te maken.

Vooraf echter nog dit. Volgens een nadere opdracht van den heer Zijlstra mogen de eerstvolgende nummers van ‘Forum’ een omvang van 96 pag. niet overschrijden, schrijft U. Ik zie dan echter geen kans om ‘Else Böhler’ in Oct. en Nov. te verwerken, want het lijkt mij ondoenlijk om meer dan 30 pag. te besteden aan een vervolg in één aflevering. Er lijken mij daarvoor maar twee oplossingen: òf aan de Oct. aflevering wordt een vel extra toegevoegd, dat dan niet gehonoreerd wordt om extra kosten te vermijden, òf de resteerende 73 pagina's worden over de drie afleveringen van dezen jaargang verdeeld; in dat geval verschijnt de laatste portie in December.

Wilt U dit nog even met den heer Zijlstra bespreken? Misschien kunt U mij Zaterdag nog even bericht zenden, dan kan ik de stof vast doorlezen om tot een zoo gunstig mogelijke verdeeling te komen.

m.v.gr. en hoogachting,

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie