Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 13 juni 1939

Den Haag, 13 Juni '39

 

Beste Jan

Hartelijk dank voor je levensteeken uit Port-Soedan! Ik hoop, dat je te Mombasa mijn brief kreeg; bij het verzenden had ik zoo het gevoel, dat de combinatie Greshoff - Mombasa te romantisch is om waar te kunnen zijn.

Inmiddels is het geschil tusschen de krant en mij opgelost. Na veel trekken heeft Swart zijn politiek en religie laten vallen, zoodat ik nu een papier bezit, waarin eigenlijk alleen staat, dat alles is zooals het is, terwijl De Lang zich niet meer met mijn werk mag bemoeien en ik alleen met Schilt te maken zal hebben. Vandaag wordt het berichtje in de kranten geplaatst.

Dit alles heeft ons in zekeren zin opgelucht, maar ook een beetje teleurgesteld. Mijn hoop om eens een jaar voor mijzelf te kunnen leven is n.l. voorloopig weer fictief gebleken. Dat daartegenover een belangrijke moreele overwinning staat en voorloopig financieele zorgen uitblijven, is wel fraai, maar vergoedt dat perspectief niet geheel. Verder moet ik uiteraard afwachten, wat in de practijk van dit episodetje wordt. Zal De Lang toch weer gaan intrigeeren, eenvoudig omdat hij het niet laten kan zijn macht te laten gelden? In dat geval kan er nog het een en ander gebeuren. Ik zal trouwens zachtjes aan eens omzien naar andere mogelijkheden, want ik heb het gevoel, dat het toch niet meer het ware zal zijn daar in de Parkstraat.

Verder heb ik direct na de sluiting van het incident het geval van jouw medewerking aangesneden bij Schilt. Het bleek mij echter, dat men zich gepikeerd voelt door het feit, dat je je solidariteitsbetuiging hebt meegedeeld aan de Vooruit; volgens Schilt is het niet de solidariteitsbetuiging zelf, die men onaangenaam heeft gevonden. Dat moest er ook nog bij komen! Maar zoo doet zich het zonderlinge geval voor, dat ik door allerlei schommelingen van het lot weer aan Het Vad. ben en jij er buiten staat om mijnentwille. Het lijkt me het beste deze zaak eens even te laten kalmeeren, en er dan weer op terug te komen... tenminste als je er prijs op stelt. Ik behoef je niet te vertellen, dat voor mij de aardigheid van het Vad. als ensemble toch allang af is, na het gebeurde. Wie weet, is er toch aan de Kaap iets beters te vinden? In ieder geval heb ik dezer dagen een eerste artikel naar ‘Die Brandwag’ gezonden. Ik vond het zeer moeilijk, absoluut niet wetend, welke mentaliteit daar precies aan de orde is.

Hein, die eenige weken ziek heeft gelegen (stuur hem vooral eens een kaart!), komt vermoedelijk dezer dagen weer op de krant; hij heeft een galblaas ontsteking gehad, schijnt het. Hoornik is candidaat voor den v.d. Hoogtprijs, nadat n.b. het lot had moeten beslissen tusschen hem en... Claartje Eggink! Vermoedelijk heeft het kringetje van borrelaars, dat in de Comm. v. Schoone Letteren dik vertegenwoordigd is, de duizend gulden voor jenever willen reserveeren.

Verder weinig nieuws. Een brief van Jany uit Parijs, waar hij nog is blijven hangen.

Onze allerbeste wenschen! En hart. gr. voor Aty en de jongens

je Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie