B

Briefwisseling Menno ter Braak - H.G. Bakker

H.G. Bakker
aan
Menno ter Braak

[februari 1928]

Hooggeachte Heer

Aan één der koffietafels van de Ned. Hand. Mij. ontbrandde heden voor de zooveelste maal een strijd over de al of niet ‘Schund’ van ‘Nu’.

Als verwoed strijder voor de Vrije Bladen, of zuiverder gezegd, tegen het ‘Nu’ van Querido en Van Meersen, heb ik den kamp aangevangen tegen de Merijntje-kliek.

Ter sprake werd gebracht ‘Anti-Schund’ en mij naar het hoofd geslingerd dat er geen zakelijke literaire kritiek in stond. In hoeverre het waar is, weet ik niet want ik heb het helaas niet gelezen. Maar ik vertrouw dat u mij een ex. zult toezenden als u er nog een over heeft, of anders bij één van uw kennissen er nog één voor mij kunt opdoen. Hopende dat u deze moeite voor de ombekende soldaat zult doen.

Verblijf ik met hoogachting

H.G. Bakker

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie