Maurice Roelants
aan
Menno ter Braak

Woluwe, 12 oktober 1935

Woluwe, 12 Oct. 35.

 

Beste Menno,

Uw brief van 11 Oct. heeft voor mij een verheugende zijde. Ik ook koester geen rancune, terwijl ik toch alles niet tot een botsing van standpunten reduceer. Iedereen leeft met zijn deugden en gebreken in zijn ideeën. Forum valt niet alleen om ideeën, maar ook om de menschelijke, al te menschelijke belevenis ervan. Ik onderzoek thans meer mijn eigen geweten dan dat van iemand anders. En ik vraag mij af of ik u geen directe aanleiding heb gegeven voor minder complimenteuze uitlatingen, die mij hebben misnoegd en mij ook zouden hebben gekrenkt als ge den nagel op den kop hadt geslagen.

Maar nu uw zakelijke vraag. Ik heb uw brief aan Gijsen en Herreman meegedeeld (Walschap kon ik niet bereiken), omdat ik geen redenen heb om op mijn besluit terug te komen: ik neem geen initiatieven meer voor groepsgewijs optreden, nadat het groepsverband, ook bij ons, volkomen is mislukt. Herreman zal u schrijven. Kunt gij mij een verklaring voorleggen, waarover ik geen discussie meer moet aangaan, dan ben ik bereid, om u allen terwille te zijn, wanneer iedereen ze aanneemt, ze mede te onderteekenen, wat er ook moge instaan. Ge ziet het, dit is een variante op den regel, dien ik mij heb voorgeschreven: geen nakaarterij en geen verdediging van een verloren zaak. Ik zou nog alleen mijn persoonlijk standpunt kunnen verdedigen en ik zou dat dan ook tegen mijn vrienden moeten doen. Voor mij is het genoeg, dat Forum aan de zuivere standpunten is geofferd. Dit laatste wil niet zeggen, dat Forum in de gegeven omstandigheden niet had moeten verdwijnen.

Met hartelijk groeten,

Maurice

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie