E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, [12 oktober 1935]

Parijs, Zaterdag.

Beste Menno,

Dank voor je brief. Ik vraag me af voor welk tijdschrift ik met mijn notities door moet gaan, als D.G.W. nu ook al vervalscht is. Jan moét het in orde brengen, voor ons allemaal!*

Ik heb het MS. van 70 blzn. Blocnote naar Querido gestuurd, omdat hij er ‘misschien wel een boekje van wou maken’. Dit toen ik hem gezegd had dat Boucher het wel wilde. Dus wie weet wat dat wordt. - Ik zal er voorloopig toch maar mee doorgaan

Je hebt volkomen gelijk dat je die rotzooi met de Vlamen even au sérieux neemt. Laat ze in ieder geval hun figuur hebben. Als je een opgewekte lezing geeft van de vergadering met de ‘allez's!’ en ‘ge moet toch ook van onzen standpunt kunnen vertrekken’ kom je een heel eind. Die brief van jou aan mij is bij jou; je zou hem kunnen citeeren! Geef vooral een komische kijk op die heeren, als het zoover komt. Al moet het beginsel natuurlijk hooge ernst blijven!!!

Antonini is terug - belt daarnet op dat hij ons zien wil.

Ik heb met Malraux tegenwoordig ook lange discussies over de hiërarchie. Hij wil nl. ook hiërarchieloosheid, maar dan vanwege het communistische beginsel van gelijkheid. Ik vraag je! Er zijn dus intelligente menschen die zulke hypocriete leugens slikken. - Ik ga er bepaald over schrijven; de vraag is maar weer: waar?

Jij wilt geen ladder - geen ‘échelle de valeurs’. Maar je wilt misschien een centrum: de honnête homme. Dat Nietzsche een honnête homme is en Zijlstra niet, kan jij wschl. niet tegenspreken. Zijlstra valt dan buiten het centrum.

Kan je mij 1 ex. bezorgen van Huizinga's boek? Hij stuurt je wschl. een ex., kan ik dan dat krijgen van de krant? Anders gewoon te leen? - Geef het dan aan Bep als je haar ziet (ze logeert die ééne avond bij broertje Bob). Ze wil ook graag van je leenen: The Egoist van Meredith. Geef je haar dat dan ook?

Later meer, en steeds hartelijk je

E.

* Vestdijk is, hoe meer ik erover denk, eigenlijk uitstekend in die combinatie. En jij hebt dan wat rust.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie