Briefwisseling Menno ter Braak - P.P.J. van Caspel

Menno ter Braak
aan
P.P.J. van Caspel

Den Haag, 25 februari 1935

25 Febr 1935

Pomonaplein 22 Den Haag

Zeer geachte Heer van Caspel,

Na verloop van twee maanden moet ik U toch nog de teleurstelling bezorgen door het terugzenden van uw gedichten. Ik moet U daarbij tevens mijn excuses aanbieden voor het lange uitblijven van dit terugsturen. De copy was n.l. bij een van de Redacteuren blijven liggen, ik vermoed een weinig zoekgeraakt.

De opinie was algemeen, dat het gedicht 2 wel het beste was, maar toch niet goed genoeg voor opname.

Ik hoop, dat U de zwerftocht door Vlaanderen intusschen toch hebt volbracht.

Met de meeste hoogachting

namens de Redactie

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie