Briefwisseling Menno ter Braak - C. Thunissen

Menno ter Braak
aan
C. Thunissen

Den Haag, 25 februari 1935

Zeer geachte Heer,

Namens de Redactie moet ik U mededeelen, dat zij het door U ingezonden gedicht: ‘Echtpaar in de trein’ gaarne wil plaatsen.

Maar tevens verzoekt zij U dringend de tweede strofe van het vers te willen verbeteren, daar twee van de Redacteuren groote bezwaren hadden het op deze manier te plaatsen.

Hierbij zend ik U het bedoelde gedicht dus terug en verneem gaarne, of U met deze verandering accoord kunt gaan. In dat geval ontvang ik het wel van U terug.

Met de meeste hoogachting

namens de Redactie,

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie