Briefwisseling Menno ter Braak - De Tijdstroom

De Tijdstroom
aan
Menno ter Braak

Zeist, 23 maart 1927

Huis ter Heide, 23-3-27

Den Heer Menno Ter Braak

Admiralsstrasse 18a

Berlin S.O. 36

Mijnheer,

Ingesloten doen wij U toekomen in contanten f32.- als honorarium ‘International Revue i 10’ volgens opgave van den Heer Arthur Müller Lehning.

Verzoeke beleefd de ontvangst hiervan te bevestigen.

Hoogachtend,

N.V. Uitgevers-Mij ‘De Tijdstroom’

De directeur

[ondertekening onleesbaar]

Bijlage: f 32.-

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie