Briefwisseling Menno ter Braak - S. Tromp Meesters

Menno ter Braak
aan
S. Tromp Meesters

Den Haag, 4 juli 1937

Kraaienlaan 36

4 Juli 1937

Den Heer S. Tromp Meesters

Stationsplein 13

ARNHEM

Zeer geachte Heer

Van den heer Greshoff verneem ik, dat U er prijs op stelt, zich mondeling met mij in verbinding te stellen. Wanneer U mij eenig concreet voorstel omtrent datum en uur van een dergelijk onderhoud wilt doen, ben ik gaarne bereid U te ontvangen, bij voorkeur in den namiddag.

Hoogachtend,

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie