Briefwisseling Menno ter Braak - Martien Beversluis

Martien Beversluis
aan
Menno ter Braak

Hilversum, 19 oktober 1934

Hilversum, 19 Oct. 1934

Weledele Heer,

In antwoord op uw verzoek van 16 Oct. j.l. bericht ik u dat ik dezer dagen mijn antwoord u zal doen toekomen.

Met vr. gr.

Hoogachtend

Martien Beversluis

Loosdrechtscheweg 106

Hilversum

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie