Briefwisseling Menno ter Braak - C.L. van der Bilt

C.L. van der Bilt
aan
Menno ter Braak (Den Haag)

11 mei 1939

In antwoord op Uw brief dd. 9 mei 1939 heb ik de eer U te berichten, dat ik, gezien het stadium, waarin de vervulling der vacature Nederlandsch en geschiedenis aan het tweede gymnasium verkeert, geen termen kan vinden aan Uw verzoek te voldoen.

De Wethouder van Onderwijs,

C.L. van der Bilt

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie