Het Vaderland/E.A.L. de Lang
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 9 juni 1939

Den Haag, 9 Juni 1939.

 

d.L/H

 

Den Weledelzeergel. Heer

Dr. M, ter Braak

Kraaienlaan 36

's-GRAVENHAGE

 

Geachte Heer ter Braak,

Uw brief van 8 Juni kwam in goede orde in mijn bezit. Het is mij bekend, dat Commissarissen U de gelegenheid hebben gegeven onder bepaalde voorwaarden Uw ontslagaanvrage in te trekken.

Het College verzocht ook mij, mocht die aanvraag binnen komen, die dan wel te willen aanvaarden, een verzoek waaraan ik bij dezen gevolg geef.

Hoogachtend,

E. de Lang

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie