Menno ter Braak
aan
Het Vaderland/E.A.L. de Lang

[Den Haag], 8 juni 1939

8 Juni 1939

Den Heer E. de Lang

Directeur van Het Vaderland

DEN HAAG

Zeer geachte Heer De Lang

Aangezien Commissarissen van Het Vaderland mij verzocht hebben op mijn ontslagaanvrage als redacteur van deze courant terug te komen en besprekingen hierover thans tot een voor beide partijen bevredigend resultaat hebben geleid, deel ik u door dezen mede, dat ik deze ontslagaanvrage intrek.

Aangezien mijn ontslag door U in Uw schrijven van 10 mei j.l. reeds was aanvaard, zie ik nadere berichten dienomtrent gaarne tegemoet.

Met de meeste hoogachting,

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie