Menno ter Braak
aan
D. Hans

10 mei 1939

Den Heer D. HANS

Hoofdred.De Avondpost

ALHIER

Zeer geachte Heer

Wil bij dezen mijn welgemeenden dank in ontvangst nemen voor de loyale wijze, waarop U mijn ingezonden stuk in Uw blad hebt ondergebracht en van commentaar voorzien. Het spijt mij na deze geste Uwerzijds bijna, dat wij principieel tegenover elkaar moeten (blijven) staan; maar wil U er van overtuigd houden, dat ik Uw houding in dit conflict heb weten te waarderen, als een bewijs voor mijn stelling, dat men scherp kan discussieeren en toch volkomen fair blijven.

Dat de door U gevolgde gedragslijn het gebrek aan werkelijk liberaal besef bij zekere andere partijen in dit conflict des te pijnlijker uit doet komen, stemt mij juist in dit geval tot voldoening.

met de meeste hoogachting,

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie