S. van den Bergh jr.
aan
Menno ter Braak

Wassenaar, 10 mei 1939

den 10. Mei 1939

Den WelEd. Zeergel. Heer

Dr. Menno Ter Braak

's-Gravenhage, Kraaienlaan 36.

WelEd. Zeergel. Heer:

Ik ontving Uw geacht schrijven van 9 dezer en daar ik toevallig morgen een commissarisvergadering van ‘Het Vaderland’ zal bijwonen, waar de Heeren Swart en Nijgh ook aanwezig zullen zijn, zal ik gelegenheid hebben mijn licht in deze aangelegenheid op te steken.

Inmiddels teeken ik,

hoogachtend,

S. van den Bergh Jr

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie