Briefwisseling Menno ter Braak - D. Hans [hoofdredacteur van De Avondpost]

Menno ter Braak
aan
D. Hans

8 mei 1939

Den Heer D.HANS

Hoofdred.De Avondpost

ALHIER

Zeer geachte Heer

Ingesloten doe ik U toekomen een artikel over De Cultuur en het Gemiddelde, dat ik voor Het Vaderland schreef als antwoord op Uw artikel in De Avondpost van 2 Mei. Door allerlei omstandigheden, die thans niet ter zake doen, is het door een veto getroffen en anleiding geworden tot mijn ontslagaanvrage. Ik verzoek U het thans als ingezonden stuk in Uw blad te willen plaatsen. Mijn eenige voorwaarde is, dat U er geen letter aan verandert.

Het doet mij leed, dat onze discussie, die tot dusverre volkomen zakelijk gebleven is, op deze ietwat ongewone wijze moet eindigen, maar de schuld daarvan ligt niet bij U; de toon van Uw artikel van 2 Mei liet m.i. niets te wenschen over aan correctheid.

met de meeste hoogachting,

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie