Het Vaderland/E.A.L. de Lang
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 9 november 1933

Den Haag, 9 November 1933.

d.L/H

Den Weledelzeergel. Heer

Dr. Menno ter Braak

Beukelsdijk 143b

ROTTERDAM

Geachte Heer ter Braak,

Uw brief van 8 November kwam in bezit. Ik kan mij met den inhoud vereenigen en zal dus opdracht geven, dat U over de maand November in plaats van f.300.- f.375.- zal worden uitbetaald. -

Wat de vacantie betreft, de leden van de redactie hebben 3 weken vacantie en zij die in den nacht journalistieken arbeid verrichten, 4 weken. Borel was nog al eens op reis in den zomer, maar dan zorgde hij er toch vaak voor, dat wij althans voor het Zondagochtendblad een stuk van hem hadden. Ik kan mij er tenslotte mee vereenigen, dat officieel U een maand vacantie hebt; ik stel mij evenwel voor dat, wanneer eenmaal de rubriek Letteren en Kunst aan Uw zorg is toevertrouwd, U eigener beweging wel maatregelen zult treffen, dat als U met vacantie gaat, gedurende dien tijd er toch nog een en ander in reserve ligt om de rubriek op peil te houden.

Met vriendelijke groeten,

Hoogachtend,

N.V. ‘De Courant Het Vaderland’

E. de Lang

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie