Menno ter Braak
aan
Het Vaderland (rubriek ‘Ingezonden Stukken’)

18 mei 1934

Zeer geachte Redactie

Volgens Uw Ochtendblad van 18 Mei heeft de heer Lotsy bij den laatsten trainingsavond van het Ned. elftal voor de reis naar Rome het volgende gezegd:

‘Wanneer ons fier rood-wit-blauw boven ons hotel wappert en jullie op het veld ontvangt, strijdt dan voor die kleuren en weet, dat heel Nederland, heel de wereld naar jullie uitziet, jullie verrichtingen met spanning en hoop tegemoet ziet.’ (Spatieering van mij).

Ik veroorloof mij U te doen opmerken, dat de heer Lotsy onwaarheid spreekt, aangezien ik, hoewel Nederlander en ergo ook wereldburger, dit gansche gedoe met de grootste onverschilligheid gadesla.

Met dank voor de verleende plaatsruimte,

Uw abonné

A.P.

 

Origineel: Het Vaderland, 18 mei 1934, Avondblad.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie