V

Briefwisseling Menno ter Braak - Het Vaderland

Het Vaderland/C.M. Schilt
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 10 november 1933

DEN HAAG, 10 November 1933

Den Weledelzeergeleerden Heer

Dr. Menno ter Braak,

Beukelsdijk 143 B,

Rotterdam

Geachte Heer ter Braak,

Natuurlijk kunnen wij geen bezwaar hebben tegen een incidenteele bespreking van een enkel Duitsch boek in de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Geregelde medewerking aan dat blad zou ons natuurlijk minder juist voorkomen.

Dank voor Uw bijdragen. De wijze, waarop U de tijdschriften refereert, lijkt ons de beste. Alleen wanneer U eens erg van leer moet trekken, is misschien onderteekening beter.

Met vriendelijke groeten,

Hoogachtend,

C.M. Schilt

Origineel: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie