Het Vaderland/C.M. Schilt
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 28 november 1933

DEN HAAG, 28 November 1933

 

Den Weledelzeergeleerden Heer

Dr Menno ter Braak,

Beukelsdijk 143 B,

Rotterdam.

 

Geachte Heer ter Braak,

Prettig dat U zoo uitvoerig geschreven hebt, omdat wij daardoor in de gelegenheid komen de zaak zuiver te stellen.

Ik schreef, dat ik maar een paar losse opmerkingen maakte, en mijn bedoeling was dus volstrekt niet, U op het onjuiste van Uw critiek te wijzen, en met het nemen van revanche bedoelde ik eenvoudig, dat U wat positiever kon zijn in Uw uitspraken. We kunnen b.v. zeggen dat iets niet onaangenaam is, maar is het niet in de meeste gevallen gewenscht daarvan te maken dat iets aangenaam is? Dit geldt ook voor Uw opmerking ‘men zal er zich niet bij vervelen’. Als deze vervangen wordt door ‘men amuseert er zich best bij’ of iets dergelijks, is aan het wezen der zaak niets veranderd, maar is alleen de vorm wat prettiger voor den lezer, die bij het geval betrokken is. Zooals gezegd, geen oogenblik is het bij me opgekomen op de al of niet juistheid van Uw critiek te wijzen. U is in het beoordeelen van stuk en spelers volkomen vrij, en juist omdat ik niet wil dat men U op uiterlijkheden vangen kan, zoodat ik bij eventueele aanvallen, die te gelegener tijd wel los zullen komen, geheel achter U kan staan, maakte ik deze “losse opmerkingen”.

Het Hofstad Tooneel behoeft natuurlijk niet anders behandeld te worden dan andere gezelschappen, en met het feit dat het adverteerder is, hebben wij als redactie niets te maken. Wel is er echter bij het publiek een inzinking van de belangstelling voor het tooneel, en die belangstelling wat op te fleuren mag toch zeker cultureel wel onze plicht geacht worden. Dat opfleuren gebeurt het best door te zijn ‘fortiter in re, suaviter in modo’.

Mijn verzoek, om notitie te nemen van het décor, heeft vooral ook ten doel om zoo noodig waardeering bij te brengen voor het vele werk, dat aan een première voorafgaat. Wanneer wij over het geval gesproken hadden, was dit alles waarschijnlijk duidelijker geweest.

 

Origineel: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie