Briefwisseling Menno ter Braak - Valentijn van Uytvanck

V.E. van Uytvanck
aan
Menno ter Braak

13 november 1935

Woensdag 13 nov'35

De Bosschaertstr 95

Antwerpen

Beste Menno,

ik wil natuurlijk het portret voor je reserveeren. Maar ik voel er het meeste voor, het je de volgende week te sturen, nadat het geclicheerd is voor ‘De Stem’.

Ik ga zooals je weet, in den loop der volgende week weer naar Berlijn. En ik hoop daar dan weer voor langen tijd achter elkaar te blijven. En met het oog hierop is het voor mij dus veel geruststellender, dat je de teekening al in je bezit hebt.

Als je me nu nog, voor mijn vertrek, een kleinigheid der 75 gulden kunt sturen zal het mij welkom zijn. Maar als je 't niet doen kunt, dan hoef je hierover nog niet direct een bezwaard geweten te hebben.

Het deed mij plezier te zien, dat je, met enthousiasme, de teekening wou bezitten. En hierom zou ik het nu zeer onaangenaam empfinden, zoo het over de lange baan werd geschoven.

En bovendien heb ik een rustiger gevoel, wanneer ik weet dat de teekening reeds bij jou is, terwijl ik in 't buitenland ben.

Dus, je zou me een groot genoegen doen met de zaak, als bovenstaand vermeld, als afgesproken te beschouwen. In hoeveel termijnen je de 75 g. wilt verdeelen kun je doen zooals je wilt. Maar wacht met zenden s.v.p. tot ik je een adres opgeef. (De eerste zending, eventueel, kan nog naar Antwerpen.)

Hart. gr.

Valentijn

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie