E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Le Roselier, [11 november 1933]

Le Roselier, Zaterdag

Beste Menno,

Ant's formule van ‘schriftelijke spijsvertering’ is zéér mooi! Maar vandaag gaat die spijsvertering in gestrekte galop. Jij hebt het druk en ik pees weer door Ducroo; ik dacht dat het slot van mijn Indische jeugd 2 hfdstn. zou beslaan, maar het worden er wel 5! - Het hfdst. over jou kan ik eerst schrijven, als je dit alles gelezen hebt. Je moet in de compositie ook het kontrast vertegenwoordigen met mijn Indische vrienden! - Al deze hfdstn. gaan over meisjes, vechtlustige kameraden en inlandsche hoeren. Benieuwd of Ant dit ook nog boeiend vindt. Ook spoken komen erin voor. Ik tracht alles zoo kort mogelijk te doen, maar er is oneindig meer dan ik dacht; ik hoef niets erbij te maken, integendeel.

Laat de Cahiers vooreerst stikken. Later meer daarover.

Veel dank voor Ortega, die mij erg aantrekt. Maar ik ben als jij: ik moet ook van alles lezen en er stukjes van maken. - Waarom is Dr. Brouwer een moordenaar? Was hij cocu en heeft hij zijn gade vermoord? Plan Forum: ik hèb geen opinie meer. Het is mij nu alles best. Dit lijkt mij ook heel goed, ja. Na een jaar zal je verder moeten zien; voorloopig lijkt het zoo allerliefst, als je wilt.

Zend mij nu weer wèl de eerste blzn. terug van die 2 verhalen (van elk de eerste blzij.) Ik heb het noodig voor Ducroo. Het gaat direct weer terug.

Ik zal mij dus niet als medewerker terugtrekken als het leugenrund voor nix aanblijft. Maar ik heb heusch geen trek om hem te schrijven. Ik zal mijn copy dus insturen naar het secretariaat van Forum, als iedere andere medewerker; moet er later dan nog iets mee gebeuren dan moet het in Godsnaam toch maar via jou. Trek het rund dus niet aan je natte vinger, het is zelfs heel zwaar op de hand.

Ik zal moeite doen voor de N.R.F. als ik in Parijs ben, maar waarom schrijf je Malraux niet zelf? Adres: 44 rue du Bac, Paris 7e. Of aan Paulhan: Jean Paulhan, directeur de la N.R.F., 5 rue Sébastien Bottin, Paris 7e. Als je Paulhan schrijft dat je er geregeld over spreken zult, dat je de nieuwe kunstredacteur bent, enz. krijg je het, denk ik, omgaand. Ze zijn er erg gul mee.

Ik doe dit vanavond in St. Brieuc op de post, als - wanneer ik mijn vrouw - la mia sposa - van den Parijschen trein haal. Hartelijke groeten aan Ant, en nogmaals dank voor de Horden.

Een hand van je

E.

Heb je d'Artagnan gekregen? Hierbij een stukje uit D.G.W. dat je amuseeren kan. Graag terug, dit laatste.

Als onze toestand niet beter wordt moeten wij in Parijs op één gemeubelde kamer gaan wonen. Maar jullie rijkaards moeten in Den Haag een logeerkamer hebben, of althans een heerlijk divanbed voor een van ons, daar reken ik op!

Ik ben erg benieuwd naar wat Ortega over den ‘señorito’, den ‘fils de famille’ te vertellen heeft. Vergeet niet te vertellen wie door Brouwer vermoord werd.

En o ja, als je nu vast zit aan Het Vaderland, kan jij mij dan af en toe herbergen voor een stuk als dat over d'Artagnan? Als wij in Parijs zijn, kan ik zulke dingen vrij gemakkelijk in de Bibliotheek in elkaar zetten, en indertijd had Mr. van Rossem er het grootste succes mee.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie