Menno ter Braak
aan
G.H. 's-Gravesande

[Amsterdam, 9 november 1933]

Donderdagav.

 

Amice

Ik had je vanavond nog over allerlei willen schrijven, maar ik ben er niet toe gekomen; mijn heele vrijen dag heb ik in de heerlijke meesterwerken van de krant doorgebracht. Ik zond je al referaten van de tijschriften; hierbij gaan een paar boekbesprekingen, en een entrefiletje voor de rubriek, dat je ter afwisseling misschien wel kunt gebruiken. Maar met bespreking van een algemeene gedragslijn wacht ik maar, tot ik van de school af ben, anders kom ik om, twee baantjes is te veel van het goede.

Ik hoop je spoedig nog eens rustig over een en ander te spreken.

h.gr. t.t.

Menno ter Braak

 

Er is bij de boeken een aantal werkelijk al te erge snert, kan ik die gewoon terug sturen, zonder dat ze verantwoord worden? Het lijkt me niet noodig, al die flut poëzie zelfs maar te noemen, zelfs niet wenschelijk voor de leesbaarheid van de krant. Ik ga voorloopig geheel op jouw oordeel af, want mijn eigen meening kan ik me pas vormen, als ik de heele dag voor dit werk heb.

Kijk je vooral mijn copie nog even na? Ik ben erg slordig.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie