Menno ter Braak
aan
G.H. 's-Gravesande

Rotterdam, 11 november 1933

Zaterdag

 

Amice

Hierbij weer wat copie. En tevens de boeken terug, die ik of te oud vind of te onbelangrijk om te bespreken. Er is allerlei snert bij, die m.i. met hoogstens een regel of 5 kan worden afgedaan (als ze dan al perse genoemd moeten worden). Wat ik nu verder nog heb, werk ik in regelmatig tempo af. Mijn volgende kroniek wilde ik wijden aan het boekje van v. Eeden en ‘Vues sur Napoleon’ van Suarès. (Greshoff heeft dat toch nog niet behandeld?) Ik wil n.l. bepaald ook van tijd tot tijd een frappant boek uit het buitenland in de kroniek van Zondag brengen.

Dank voor je briefje! Ik las je bespreking van ‘Dumay’ met instemming; zelf ben ik veel meer gehecht aan mijn volgende boek, dat nu in het voorjaar uitkomt onder de titel ‘Politicus zonder Partij’.

Natuurlijk zal ik zorgen, dat jullie de tijdschriften weer terugkrijgt; alleen, mijn vrouw leest ze ook al, dus er kunnen een paar dagen verloopen, eer ik ze terugzend. Houd ze dan ook gerust, als je er prijs op stelt; mocht ik eens een nummer graag zelf bezitten, dan zeg ik het je wel.

Wat de boeken betreft: als ik ze langs anderen weg krijg, kom jij natuurlijk in de eerste plaats in aanmerking! Je hebt in zooverre een kwaje collega aan me, dat ik ook bibliophiele neigingen heb, maar doe me het pleizier en zeg me altijd, als je ergens speciaal zin in hebt; we kunnen er dan altijd nog over dobbelen. - Bij de teruggezonden boeken doe ik vast Nutteloos Verzet, dat ik al van d.P. kreeg en dat jij dus kunt houden; mocht jij het soms ook al hebben, dan solliciteert mijn vrouw, maar alleen dan!

Er wordt naar mijn betrekking druk gesolliciteerd! Maar het zal nog wel even duren.

Tot maandag half vijf dus!

H.gr. t.t.

Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie