Menno ter Braak
aan
G.H. 's-Gravesande

Rotterdam, [19 november 1933]

R'dam, Zondag

 

Beste S Gr.

Hartelijk dank voor je brief. Geef mij vooral meer van zulke adviezen, als je mijn journalistieke tekortkomingen opmerkt! Het is voor een deel ook wel aan de haast te wijten, omdat ik de trein naar R. nog moest halen, dat ik niet genoeg saus over het eten deed.

Graag ‘Dichtertje’ naar mij! Kan het Maandag nog? Ik wilde Dinsdag de kroniek schrijven over ‘Kaas’ en dat boek. Ik kreeg het n.l. niet direct van Zijlstra.

Greshoff zei me, dat je de kroniek over van Eeden wat zwaar vond. Ik geloof, dat je gelijk hebt, maar wijt het minder aan de materie dan wel aan het feit, dat hier en daar de overgangen wat stroef zijn. Zou ik voortaan een proef kunnen krijgen van de kroniek? Zoodra ik ‘vrij van school’ ben, zal ik hem Maandag al schrijven, maar dat komt me nu nog slecht uit met het lesrooster, dus nu wordt het Dinsdag. Je kunt er op rekenen, dat ik de proef omgaande retourneer, met ‘spoed’ erop.

Ik kom natuurlijk zoo spoedig mogelijk in Den Haag wonen, maar zoolang ik school heb, gaat dat niet. Hopelijk kan ik deze week weer eens even op de krant komen kijken.

Hart. je

Menno

 

N.B. Zoojuist sprak ik Zijlstra; hij stuurt mij morgen Nescio, dus houd jij het exemplaar van Het Vad.!

Wil je een ex. van het Zondagblad aan Eddy d.P. sturen? Dank.

N.B.N.B. Door een misverstand over Gr. Ned. moest Greshoff je gisteren vragen, het berichtje over ‘Forum’ te laten liggen. Zet het nu, zonder tegenbericht mijnerzijds, in het Avondblad van dinsdag!

N.B.N.B.N.B. Zijn er deze week nog toneelpremières van belang? Die op Zaterdag kan ik natuurlijk nemen, maar in de week is het mij rijkelijk bezwaarlijk met die treinenagitatie. Ik heb geen minuut vrij gehad vorige week, en wil mij liever niet overwerken.

N.B.N.B.N.B.N.B. Het lijkt me wel wenschelijk, dat ik lid word van de Ned. Journalistieke Kring. Bij wie moet ik me daarvoor aanmelden? Excuseer al deze N.B.'s!

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie