Nijgh & Van Ditmar N.V.
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 2 oktober 1934

2 October 1934

Den weledelzeergeleerden Heer

Dr. Menno ter Braak,

Pomonaplein 22,

Den Haag

 

Beste ter Braak,

Indien de Vlaamsche afdeeling bezwaar heeft tegen de novellenbundel in November, dan lijkt het mij geen bezwaar dit te verschuiven tot December. Ik zou bij voorkeur dat Decembernummer niet eerder uitgeven dan de gewone datum. Er blijft dan een volle maand over om behoorlijk propaganda te maken. Wij zouden bijv. wel een week kunnen vervroegen.

Het doet mij heel veel genoegen dat je over ‘Celibaat’ zoo enthousiast bent. Ik zie geregeld het Zondagsblad van het Vaderland en zal er dus dezer dagen kennis van kunnen nemen.

Ik hoop de volgende keer wanneer je hier komt, je te treffen om over het prospectus een enkel woordje met je te kunnen spreken.

Hartelijke groet,

D. Zijlstra

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie