Menno ter Braak (geschreven door Ant ter Braak-Faber)
aan
Nijgh & Van Ditmar

Den Haag, 22 november 1934

Pomonaplein 22 den Haag

22 Nov. 1934

Zeer geachte Mejuffr. van Dijk,

Hierbij nog een bijdrage Panopticum van den Heer P. Endt, waaraan de Heer J. Gans een slotwoord toevoegde. De drukproeven van beide kunnen hierheen gestuurd worden.

De bijdrage van den Heer Debrot bleef ongelukkigerwijze zeer lang liggen. Zoudt u, nu dit stuk gezet is, het honorarium vast aan den auteur willen zenden, daar hij er speciaal om vroeg, wegens nooddruftige omstandigheden? De eerste helft komt in het December-nummer.

Met de meeste hoogachting

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie