Menno ter Braak (geschreven door Ant ter Braak-Faber)
aan
Nijgh & Van Ditmar N.V.

Den Haag, 11 maart 1935

Pomonaplein 22 den Haag

11 Maart 1935

 

Zeer geachte Mejuffr. van Dijk,

Hierbij de Honorarium-opgave van het Maart-nummer.

Wilt U aan den Heer du Perron nog een nummer doen toekomen? Vanaf 15 Maart is zijn adres: 88 Boulevard Murat.

Tevens sluit ik het volgend romanfragment van Vestdijk in. De rest van de copy volgt zoo spoedig mogelijk.

Met hart. gr.

Hoogachtend,

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie