Nijgh & Van Ditmar N.V.
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 20 mei 1935

20 Mei 1935.

 

Den weledelzeergeleerden Heer

Dr. Menno ter Braak

Pomonaplein 22

Den Haag.

 

Weledelzeergeleerde Heer,

Wij hebben de eer u mede te deelen, dat over het boekjaar 1934 werden verkocht van

Het carnaval der Burgers    
236 ex. à f 0.30   f 70.80
     
Démasqué der Schoonheid    
29 ex. à f 0.22½   f 8.77
     
Dr. Dumay verliest...    
104 ex. à f 0.60   f 62.40
     
Hampton Court    
9 ex. à f 0.78 f 7.02  
restant voorschot f 407.20  
blijft voorschot f 400.18  
     
Politicus zonder Partij    
397 ex. à f 0.45 f 178.65  
voorschot f 280.-  
blijft voorschot f 101.35  
     
    ---------
uit te keeren   f 141.97
    ---------

welk bedrag wij op uw postrekening no. 131747 doen overschrijven.

Hoogachtend,

Nijgh & van Ditmar N.V.

H. Meijer

 

M/vD.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie