Nijgh & Van Ditmar N.V.
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 2 september 1935

2 Sept. 1935.

 

Den weledelzeergeleerden Heer

Dr. Menno ter Braak

Pomonaplein 22

Den Haag.

 

Beste ter Braak,

Doordat ik toevalligerwijze eenige dagen eerder terugkwam dan aanvankelijk in mijn voornemen lag, kwam ik op het spoor van het feit, dat in de September-aflevering van Forum zou worden opgenomen Virginia.

Ik begrijp niet hoe dit misverstand kan zijn ontstaan, immers de afspraak was, dat ik voor 15 September met de Vlaamsche redactie zou spreken en daarna een beslissing zou worden genomen. Ik heb op grond van deze afspraak dan ook de publicatie van Virginia' opgeschort, hetgeen je wel kunt begrijpen, immers de opname in het nummer zonder eenig overleg met de Vlaamsche redactie zou een slag in het aangezicht van de Vlaansche heeren zijn en ik geloof dat dit niet bepaald in je bedoeling heeft gelegen.

Over deze aangelegenheid en de geheele kwestie van Forum, hoop ik zeer binnenkort met de geheele redactie, d.w.z. de Nederlandsche, een bespreking te hebben. Ik zal je dezer dagen vragen wanneer er een samenkomst kan plaatsvinden.

Beste groet,

D. Zijlstra

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie