Nijgh & Van Ditmar N.V.
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 4 mei 1938

4 Mei 1938.

 

Den Weledelzeergeleerden Heer

Dr. Menno ter Braak,

Kraaienlaan 36,

Den Haag.

 

Weledelzeergeleerde Heer,

Wij hebben de eer U mede te deelen, dat over het boekjaar 1937 werden verkocht van

Het carnaval der Burgers    
21 ex. à f. 0.30   f. 6.30
     
Démasqué der Schoonheid    
15 ex. à f. 0.22½   f. 3.37
     
Dr. Dumay verliest...    
8 ex. à f. 0.60   f. 4.80
     
Politicus zonder Partij    
15 ex. à f. 0.45 f. 6.75  
restant voorschot f. 72.10  
blijft voorschot f. 65.35  
     
Van oude en nieuwe Christenen    
475 ex. à f.37½ f. 178.12  
voorschot f. 300.--  
blijft voorschot f. 121.88 __________
     
    f. 14.47
    ==========

welk bedrag wij heden op Uw postrekening nr. 131747 doen overschrijven.

Hoogachtend,

Nijgh & van Ditmar N.V.

H. Meijer

 

M/L.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie