Nijgh & Van Ditmar N.V.
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 21 mei 1937

21 Mei 1937.

 

Den Weledelzeergeleerden Heer

Dr. Menno ter Braak,

Kraaienlaan 36,

Den Haag.

 

Weledelzeergeleerde Heer,

Wij hebben de eer U mede te deelen, dat over het boekjaar 1936 werden verkocht van

Het carnaval de Burgers    
11 ex. à f. 0.30   f. 3.30
     
Démasqué der Schoonheid    
10 ex. à f. 0.22½   f. 2.25
     
Dr. Dumay verliest...    
1 ex. à f. 0.60   f. 0.60
     
Hampton Court    
2 ex. à f. 0.78 f. 1.56  
restant voorschot f. 392.38  
blijft voorschot f. 390.82  
     
Politicus zonder Partij    
2 ex. à f. 0.45 f. 0.90  
restant voorschot f. 73.--  
blijft voorschot f. 72.10 _________
    f. 6.15

welk bedrag wij op Uw postrekening No. 131747 doen overschrijven.

Hoogachtend,

Nijgh & van Ditmar N.V.

H. Meijer

 

M/L.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie