Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 20 mei 1937

Den Haag, 20 Mei 37

 

Beste Jan

Hartelijk dank voor al je brieven, waarop ik nog altijd maar niet antwoordde. Wij waren een paar dagen in de provincie, en een onbedwingbare afkeer van het penvoeren liet mij alles, wat daar op leek, weer eens links doen liggen. Ik had te veel geschreven; ben nog niet op adem. En de ‘Christenen’ zijn tot mijn groot ongenoegen nog altijd niet verschenen! Bijna een maand te laat! Eerst was het het papier, en nu is het de drukte op de zetterij bij N.&v.D.! Enfin, eens zal het er wel van komen. Het boekje over Multatuli is uitverkocht, in één maand, en wordt herdrukt. Dat doet me wel pleizier. Het is de eerste maal na het ‘Carnaval’, dat er iets van mij uitverkocht is, dus een jubileumfeit.

Ik ben blij, dat je het Weekblad van je afgeworpen hebt, al kan ik uiteraard de consequenties voor je financiën niet beoordeelen. Je hebt natuurlijk groot gelijk, als je zegt, dat je hiervoor niet geschapen bent.

Wat nu de mogelijke ‘aanvulling’ betreft: ik heb er deugdelijk over nagedacht, maar eigenlijk geen mogelijkheid gevonden dan deze, die me niet zoo dwaas lijkt: zou je niet eens aan Schilt voorstellen, om, in eenigerlei vorm, de rubriek van Walch te hervatten? Ik bedoel de ‘Scherven’, maar jij kunt het beslist veel beter; iedere dag lijkt me volkomen onnoodig, en dat is trouwens ook weer een nieuwe obsessie. Ongeregeld lijkt mij voor zooiets een ideaal. Voor het werk, dat er aan verbonden is, wordt het zeker behoorlijk betaald. In dezen tijd zal de polemiek wel zuinig ingevlochten kunnen worden, maar op een bepaalde manier lijkt het me heel best te doen! Schrijf mij eens over dit idee. Ik wil het natuurlijk bij Schilt entameeren, maar ik geloof, dat je zelf meer pushing power hebt dan ik. Hoe het ook zij, in deze richting heeft de krant een manco, dat opgevuld zou kunnen worden. Ik geloof, dat dit meer uitzicht heeft dan een specifieke boek uil.

Wat de inleiding aangaat: natuurlijk wil ik die schrijven, als het niet al te lang behoeft te zijn. Is de goedkoope editie dan al uitverkocht? En beleedig ik er Vestdijk of Jacques niet mee? Hierover graag een en ander nader.

Van Eddy een briefje uit Djokjakarta, op weg naar Bali. Niet veel nieuws, tamelijk opgewekt. Ik corrigeerde zijn Blocnote; de Multatulistudie nog niet. - Groot-Nederland heb ik ook nog niet besproken; for shame, want het nummer was weer heel aardig. Komt vandaag of morgen.

De boekenmarkt van dit voorjaar is tot dusverre meer dan knudde. Ik heb niets behoorlijks. Komt er ook niets?

Verder geen nieuws; wij zijn gezond, en er is vandaag gelukkig eenige zon. Mevr. Merz Sr. is in Holland aangekomen en bevindt zich met zoon te Lunteren.

veel hartelijks v.h.t.h.

een hand van

je Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie