Nijgh & Van Ditmar N.V.
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 18 december 1936

18.12.1936.

Den weledelzeergeleerden Heer

Dr. Menno ter Braak,

Kraaienlaan 36,

Den Haag.

Weledelzeergeleerde heer,

Bij afwezigheid van den heer Zijlstra, berichten wij U de goede ontvangst van uw memorandum. In antwoord daarop deelen wij U mede, dat het eerste hoofdstuk van ‘Van Oude en Nieuwe Christenen’ in ons bezit is gekomen. De uitvoering wordt zooals door U is opgegeven, overeenkomstig ‘Politicus zonder Partij’.

Hoogachtend,

Nijgh & van Ditmar N.V.

H. Meijer

 

M/Sm.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie