Nijgh & Van Ditmar N.V.
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 3 januari 1940

3.1.40

 

Den Weledelzeergeleerden Heer

Dr Menno ter Braak,

Kraaienlaan 36,

DEN HAAG.

 

Weledelzeergeleerde heer,

Zouden wij U mogen verzoeken voor ons te willen maken de tekst voor bijgesloten kaartje van de werken van Slauerhoff?

Het komt ons gewenscht voor, dat hierop ondermeer wordt vermeld een titelopgave van de verschillende uitgaven, die hierin worden opgenomen, alsmede een opgave van de namen van de commissieleden. Dit is voor den boekhandel een zeer belangrijk punt.

U bij voorbaat dank zeggend,

Hoogachtend,

NIJGH & VAN DITMAR N.V.

H. Meijer

 

LM/JB.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie