Nijgh & Van Ditmar N.V.
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 29 februari 1940

29.2.40

 

Den Weledelzeergeleerden Heer

Dr Menno ter Braak,

Kraaienlaan 36,

DEN HAAG.

 

Geachte Heer ter Braak,

Bijgesloten ontvangt U nog twee ontbrekende stukken Proza, bestemd voor het eerste deel. De drukproeven hiervan, dus ook de kopij, moeten nog aan den heer Lekkerkerker worden toegezonden, zoodat wij wel gaarne deze kopij spoedig van U willen terug ontvangen.

Hoogachtend,

NIJGH & VAN DITMAR N.V.

H. Meijer

 

LM/JB.

 

[aantekening van Ter Braak:] Aan Eddy gezonden

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie