Nijgh & Van Ditmar N.V.
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 7 maart 1940

7.3.40

 

Den Weledelzeergeleerden Heer

Dr Menno ter Braak,

Kraaienlaan 36,

DEN HAAG.

 

Geachte Heer ter Braak,

De kopij van het laatste gedeelte Proza, welke wij U hebben toegezonden, moet nog naar den heer Lekkerkerker met de drukproeven. Deze laatste liggen nu gereed, zoodat wij wel gaarne, indien U deze kopij kunt missen, deze van U terug zouden willen ontvangen.

Hoogachtend,

NIJGH & VAN DITMAR N.V.

H. Meijer

 

LM.JB.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie