Nijgh & Van Ditmar N.V.
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 9 mei 1940

9 Mei 1940

Den Weledelzeergeleerden Heer

Dr Menno ter Braak,

Kraaienlaan 36,

DEN HAAG.

Amice,

Het spijt mij, dat bij de jaarlijkse afrekening geen uitkeering werd gedaan over ‘Dr. Dumay verliest’. Wij hebben een serie boekwerken, die opgeruimd wordt en waarop geen honorarium meer rust. Bij vergissing is onder dat hoofd ook Dr. Dumay terecht gekomen en dit is de eenige verklaring, die ik je hiervan kan geven. Hoe goed onze boekhouding ook in elkaar zit, er is natuurlijk altijd nog gelegenheid tot het maken van fouten. Ik ben er echter wel ten zeerste van overtuigd, dat bij ons fouten in de afrekeningen met auteurs tot een minimum beperkt blijven.

Wat ‘De Pantserkrant’ betreft, onze overeenkomst is een uitkeering van de winst. Aangezien deze uitgave op het oogenblik nog bijna f. 200.- verlies aanwijst, ontving je geen opgave. Natuurlijk hebben wij geen bezwaar je mede te deelen hoeveel exemplaren tot heden verkocht werden en dit zijn er 208. De verkoop van ‘Pantserkrant’ is geweest f. 191.83, waartegenover staat aan kosten f. 396.28.

Met mijn verontschuldigingen voor de gemaakte fout verblijf ik, met hartelijken groet,

D. Zijlstra

[op de achterzijde: conceptbrief van mevr. A. ter Braak-Faber]

Origineel: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie