Nijgh & Van Ditmar N.V.
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 8 mei 1940

8.5.40

Den Weledelzeergeleerden Heer

Dr Menno ter Braak,

Kraaienlaan 36,

DEN HAAG.

Geachte Heer ter Braak,

Wij doen U hierbij toekomen de nieuwe drukproeven van het eerste deel Poëzie. De volgorde hebben wij gecontroleerd en is juist, doch de pagineering is nog niet in orde. Mogen wij bij de terugzending ook de lijst van volgorde terug ontvangen?

Hoogachtend,

NIJGH & VAN DITMAR N.V.

H. Meijer

LM.JB.

Origineel: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie