L.J. Veen's Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 10 februari 1940

Amsterdam C., 10 Februari 1940.

 

Den Weled. Zeergel. Heer Dr. Menno ter Braak

Kraaienlaan 36

DEN HAAG

 

Zeer Geachte Dr. Ter Braak,

Het verheugt mij ten zeerste dat de verschillende misverstanden thans zijn genivelleerd. In antwoord op Uw brief kan ik u nog mededeelen, dat het honorarium inderdaad na goedkeuring van het manuscript zal worden uitgekeerd. Wat betreft Uw verlangens inzake de roode kleur voor het linnen van het bandje, hierover zal ik mij met den binder in verbinding stellen en hoop het naar Uw wensch te kunnen regelen. Evenwel ligt het in onze bedoeling de Prominentenreeks in pasteltinten uit te geven en heeft de binder voor de eerste 4 deeltjes reeds linnen in voorraad genomen. In hoeverre de oorlogstoestanden nu strijdig zijn met Uw wensch, dit zal ik moeten afwachten.

Met beleefde groeten en de meeste hoogachting,

L.J. Veen's Uitgevers Mij N.V.

R. van der Velde

directeur

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie