Briefwisseling Menno ter Braak - L.J. Veen's Uitgevers Maatschappij N.V.

L.J. Veen's Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 7 februari 1940

Amsterdam C., 7 Februari 1940

 

Den WelEdelZeerGel. Heer

Dr. Menno ter Braak

Kraaienlaan 36

's Gravenhage

 

Zeer geachte Dr. Ter Braak.

Na bekomen te zijn van de schrik, die U deed ontstaan door Uw twijfel uit te drukken aan onze verstandelijke vermogens blijkt nu gelukkig, hoe vreemd het ook moge klinken, dat U de copy nog niet in zijn geheel hebt gereed gemaakt en verzonden.

Gaarne bied ik U mijn verontschuldiging aan voor de vertraging die de Prominenten Reeks moest ondervinden, toen de rumoerige omstandigheden van September 1939 deze uitgave te riskant maakten.

Nu evenwel hopen wij de deeltjes in een vlot tempo te laten verschijnen. Gaarne bevestig ik U hierbij de condities die betreffende Uw copie ‘De Duivelskunstenaar’ werden overeengekomen, n.l.: dat het honorarium f 15,- per vel druks van 16 pagina's zal bedragen; dat de omvang van ieder deel 8 vel van 16 pagina's met inbegrip van 4 pag. voorwerk zal beslaan; dat U de copie uiterlijk 31 Maart zult inleveren, ziekte en oorlog buiten beschouwing gelaten; dat het boekje in de eerste helft van 1940 zal verschijnen.

Om U verder eenig idee te geven van de uitvoering van deze reeks, ontvangt U bijgaand als drukwerk een dummy, die wij gaarne van U zullen terugontvangen.

Vertrouwende, dat nu verschillende problemen zullen zijn opgelost en Uw copy te zijner tijd gaarne tegemoet ziende, met beleefde groeten en de meeste hoogachting,

L.J. Veen's Uitgevers Mij N.V.

R. van der Velde

directeur

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie