L.J. Veen's Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 12 maart 1940

Amsterdam C., 12 Maart 1940.

 

Den Weled. Zeergel. Heer Dr. Menno ter Braak

Kraaienlaan 36

DEN HAAG

Amsterdam, 12 maart 1940

 

Zeer Geachte Dr. Ter Braak,

Met dank bevestig ik U de goede ontvangst van Uw manuscript DE DUIVELSKUNSTENAAR, dat heden in mijn bezit kwam. Tevens nam ik kennis van Uw voorstel dat wij het copy-recht hiervan koopen voor één druk. Voor de regeling van eventueele herdrukken zullen wij nader overleg plegen. Ook ga ik accoord dat U bij verschijning 10 auteursexemplaren (4 ingenaaid, 6 gebonden) zult ontvangen.

Na vaststelling van den drukker, hoe groot de omvang van uw manuscript is, zal het honorarium aan U worden toegezonden.

Inmiddels met beleefde groeten en de meeste hoogachting,

L.J. Veen's Uitgevers Mij N.V.

R. van der Velde

directeur

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie