Menno ter Braak
aan
L.J. Veen's Uitgevers Maatschappij N.V. (Amsterdam)

[Den Haag], 29 april 1940

29 April 1940

 

L.J. Veens Uitg.Mij.

AMSTERDAM

 

Zeer geachte Heer v.d. Velde

Hedenmorgen ontving ik de drukproeven van DE DUIVELSKUNSTENAAR, die ik U deze week met mijn correcties zal terugzenden. Tot mijn groote verbazing ontving ik echter, hoewel dit reeds anderhalve maand geleden had moeten geschieden, nooit het afgesproken honorarium. Volgens onze afspraak zou mij dit dadelijk na ontvangst van het manuscript worden uitgekeerd. Aangezien ik niet wil aannemen, dat een firma van Uw reputatie haar afspraken niet nakomt, veronderstel ik, dat er een vergissing in het spel is en ik verzoek U deze week het bedrag op mijn girorekening 131747 te willen overmaken.

met de meeste hoogachting,

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie