E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Brussel, [3 maart 1931]

Brussel, Dinsdag.

Beste Menno,

Je moet allerlei nrs. van het Crt. Bulletin hebben; zou je mij willen opzenden het nr. (een van de 3 laatste) waarin, onder den titel Critische Curiosa, een brief voorkomt van een gewezen scheepskapitein of zooiets in Indië, over Schuim en Asch? Sommige van die aanteekeningen leken mij nogal raak.

Van hier geen nieuws. Kijk spoedig de proeven na en zend ze in de juiste volgorde naar mij - ik vraag dan de volgende proef, evenals bij het vorige boekje (afscheid).

Groeten aan Geertruide; de hand van je

E.

(Ik moet me oefenen voor de ‘opdracht’: De Ridders zijn in druk, na goedkeuring ook van den heer D.A.M. Binnendijk, dichter van Het Andere Land, etc. etc., ook in Nederland welbekend.)

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie