E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Lugano, [6 juni 1932]

Lugano, Maandagavond.

Beste Menno,

Hierbij een stuk dat ik, bij gebrek aan plaats in Forum, dan maar schreef voor mijn toekomstige 4e bundel Cahiers! - Je ziet dat ik er van allerlei in onderbracht; als polemische slotstrophe van een bepaalde afdeeling in dien bundel voldoet het zeer. Graag eenige opmerkingen van jou erover. - Wil je het ding daarna doorzenden aan den ouden Beversen (Dr. N.J. Beversen, Parkweg 197, Voorburg); hij interesseert zich erg voor al deze aanvallen en zal het dus aardig vinden als hij leest wat ik voor de heeren in petto heb. Schrijf je er dan een begeleidend woordje bij? Dank.

Bep zendt je eerstdaags dat stuk over Transition. Ik ga nu naar bed, dus later meer. Je hebt trouwens lectuur genoeg.

Het beste van ons beiden; de hand van je

E.

Het stuk van Engelman over Koch kreeg ik zooeven. Wel wat zwaarwichtig, maar soit!

Altijd véél hartelijke groeten voor Truida.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie