E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Brussel, [19 november 1932]

Brussel, Zaterdag.

Beste Menno,

Ik heb vanmorgen, ten einde raad, 60 boeken (meestal gebonden) naar mijn oude boekhandelaar Moens gebracht. Ik dacht 1000 frs. minstens te krijgen - héél slecht betaald! Ik kreeg een aanbod van 500 frs. Voorloopig heb ik het niet aangenomen; daar de menschen daar overigens zeer geschikt zijn, heb ik alles daar achtergelaten, en zal ze vragen om te proberen de boel voor mij te verkoopen. Ze zouden een complete lijst voor mij opmaken. In afwachting daarvan hierbij eenige titels; misschien is er iets bij dat jou nog interesseert.

Gide, Caves du Vatican, goed papier van vóór den oorlog, Fransche titel ontbreekt, gebonden in blauw, als de jouwe.

Gide, Faux-Monnayeurs, édition originale op goed papier - een soort Hollandsch - in blauw gebonden.

Gide, Nourritures Terrestres (maar dat heb je al).

Casanova. 10 dln., waarvan 6 of 7 gebonden - en de laatste deelen ontbreken (zijn n.l. nog niet uit).

Meredith, ± 10 dln. romans; groene banden, papier van voor den oorlog.

Shakespeare, in 10 dln. gebonden in blauw.

Pierre Louijs, Aphrodite. } alles in uitstekende uitgaven en in blauw gebonden.
- La Femme et le Pantin. } alles in uitstekende uitgaven en in blauw gebonden.
- Contes (2 dln. in èèn band, n.l. Contes en Le Crépuscule des Nymphes). } alles in uitstekende uitgaven en in blauw gebonden.
- Aventures du Roi Pausole } alles in uitstekende uitgaven en in blauw gebonden.
- Trois Filles de leur Mère
[je weet wel!]
} alles in uitstekende uitgaven en in blauw gebonden.
- Chansons de Bilitis } alles in uitstekende uitgaven en in blauw gebonden.
   
Anat. France, Rotisserie de la Reine Pédauque } Dit zijn de 3 goede boeken van France; ze zijn goed gedrukt en geïll. door Carlègle, Naudin, Dufour. In blauw gebonden.
-, Les Dieux ont soif } Dit zijn de 3 goede boeken van France; ze zijn goed gedrukt en geïll. door Carlègle, Naudin, Dufour. In blauw gebonden.
-, La Révolte des Anges } Dit zijn de 3 goede boeken van France; ze zijn goed gedrukt en geïll. door Carlègle, Naudin, Dufour. In blauw gebonden.

Toulet, Mon amie Nane, prachtuitgaaf, geïll. door Chas. Laborde [dit deel is ingenaaid, maar zonder kaft en ik heb geen trek om dat er nog om te laten maken].

Toulet, Les Demoiselles La Mortagne, geb. in blauw.

-, Les Tendres Ménages, geb. in blauw.

Verder nog enige erotieken, o.a.

Gamiani (met litho's) - dit moet nog ingeb. worden, ligt uit elkaar. Vidame Bonaventure de la Braguette (Glatigny), Les Joyeusetés Galantes et autres (met een frontispiece van F. Rops). La Légende des Sexes, door le Sire de Chambley (Edmond Haraucourt).

Tristan Derème, Le Poème de la Pipe et de l'Escargot (zijn beste verzen, zonder bandje, maar wel ingenaaid - je weet wel, zooals de Multatuli's van Truida).

Philippe Soupault, Le Voyage d'Horace Pirouelle (uitverkocht boekje, het aardigste v. Soupault, grijs kaftje).

Er moet nog wel meer bij zijn, ik schrijf dit uit hoofd op in een café - ik ben gedegouteerd uit de winkel geloopen. Ik vond het al beroerd genoeg om alles te moeten verpatsen, ik dacht tenminste met 60 dln. nog iets meer te krijgen dan ± 8 frs. 50 Belgisch = 60 cts per deel! En er is zoowat niet één rotuitgaafje bij! alles is met moeite verzameld; dat is nog het ellendigste.

Als je er nog wat van hebben wilt, schrijf ik die menschen uit Parijs dat ze je het gewenschte opzenden. Ik heb een rekening van ± 75 pop bij Mayer, waarvan jij fl. 20.- betaald hebt en nog fl. 15.- betalen zult (nemen we aan); dan blijft er nog fl. 40.- over. Als je nog boeken neemt, kan je alles gewoon met Mayer verrekenen en zonder je te haasten. Maar doe het alleen als je er zelf voor voelt, niet ‘om mij te helpen’, dat zou ik verdomd beroerd vinden; je hebt nu al die Coster-historie voor me in orde te brengen! Ik vind het feitelijk alleen maar te stompzinnig dat die heele partij voor ± fl. 35.- zou gaan, en ik heb dan nog liever dat jij alles voor die prijs neemt (plus het porto dan!) Trouwens, als ik de boel daar voor mij laat verkoopen, brengt het ook per se meer op. Alleen duurt het dan zoo lang. Schrijf me naar Bellevue; ik ben er Maandag terug. Hier was alles even beroerd, mijn moeder ziek, Simone ziek - enfin, gelukkig niets levensgevaarlijks.

Een hartelijke hand van je

E.

Ik heb bij Maijer nog staan: 2 dln Tom Jones, van Fielding, goede uitgave en een prachtuitgave, geïll. door Laboureux, van Sterne, compleet, 4 dln. - Misschien wil Bouws of een ander wat van dit alles overnemen? Uit Parijs kan ik je de volledige lijst sturen, zoodra ik die zelf heb.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie