E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Bellevue, [19 december 1932]

Bellevue, Maandagavond.

Beste Menno,

Ik heb een ‘reuzen-idee’: laat ons, na de 6 nrs. waarin Dumay verschijnt, een heel nr. (van 64 blzn. dus) wijden aan brieven. Deze brieven mogen 3 tot 11 blzn. lang zijn, en moeten gaan over allerlei onderwerpen; het liefst niet over literatuur, en zoo ja, dan over algemeenheden in de literatuur. De ‘geadresseerden’ mogen, maar hoeven niet te worden vermeld; namen kunnen door stippeltjes worden vervangen.

Ik geef een brief van ± 9 blzn. over acteurs.

Ik wou verder uitnoodigen: jou, Bep, Vestdijk, Greshoff, Jany, Jan v. Nijlen, Maurice, Marsman misschien, Slauerhoff (over zeereizen, de Congo of zoo?) en bedenk jij nog maar wat. De brieven zijn speciaal voor Forum geschreven, of althans ‘opgewerkt’; en als het nr. succes heeft, kan Zijlstra er een speciaal-uitgave naast verkoopen. Zal ik Arthur van Schendel ook vragen? Ja, hè?

Het lijkt Bep een prachtidee; ze is al hevig zoekende naar een idee.

Op mijn plan om een Italiaansch nummer uit te geven, kreeg ik nooit antwoord van je. - Ik denk dat dit je wel zal aantrekken. Jijzelf bent een uitstekend ‘epistoleerder’ Vestdijk ook, Jan, als hij op zichzelf past, schrijft natuurlijk uitstekend in deze branche; van Jany en Jan van Nijlen verwacht ik heel veel; voor Maurice is het misschien een aanleiding om weer wat voor Forum te schrijven.

Als je ervoor voelt, en Maurice ook (zend hem dit epistel door om tijd te sparen), dan mogen we wel direct beginnen met om copy te vragen.

Antwoord gauw. Hartelijke groeten van je

E.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie