E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Bellevue, [24 maart 1933]

Bellevue, Vrijdag

Beste Menno,

Jan zond me je brief door over de Forum-historie, d.w.z. de panopticums van Jan en het ‘tegen’ van Maurice. Ik geloof niet zoozeer als jij aan een persoonlijke rancune, d.w.z. daaraan alléén; ik geloof dat deze rancune een gevolg is uit de botsing van twee houdingen: de steeds meer officieele van Maurice en de nog protesteerende van Jan. - Ik heb Bouws gevraagd mij in te lichten en mij alles te sturen, als ik tenminste tot Januari volgend jaar nog stemrecht heb. Ik ben niet van plan om klakkeloos alles goed te vinden wat Jan instuurt, maar wel om mij tot het uiterste te verzetten tegen de officieelerige geest waardoor copie geweigerd wordt. Jan zegt: ‘als Forum nu ook al een blad wordt waarin men niets zeggen kan, heeft het geen reden van bestaan meer’. En inderdaad, dan is het een tijdschrift als een ander. Ik wijs je hierop, omdat, met mij eruit, en jij en Maurice erin, je verdomd goed moet letten op wie je als 3e man neemt.

Hart. groeten, en dit in haast.

Je

E.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie