E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Bellevue, [11 april 1933]

Bellevue, Dinsdag.

Beste Menno,

Accoord om één fragment van Henny te nemen, als hijzelf dat nog wil. Ik schrijf hem erover.

Je stuk over Hitler is best; toch vind ik het wat traag (vooral voor een panopticum) en had ik gehoopt dat je hem nog scherper ‘pakken’ zou. - Bep zegt dat de Engelschen als ras even geborneerd zijn als Duitschers, zij hebben bv. groote aversie voor kleurlingen. Zou je niet zeggen: Franschen en Italianen? Die laatsten hebben ook werkelijk een oudere beschaving in het ‘bloed’.

Als Slau 6 - krijgt, zou ik eerder van hèm iets opnemen dan van allerlei debutanten en onbekenden die het tot 7 brengen. Bovendien... dat stukje van Bend... van Varangot, van hoevele anderen, krijgt toch ook hoogstens een 6-? - Het stuk is bovendien niet zoo lang als je denkt; 6, 7 blzn. misschien.

Ik schrijf vandaag een stuk over Java in onze Kunst, van prof. Gerard Brom. Lang niet slecht, gegeven de man.

Ik ben blij dat je eindelijk weer eens vacantie hebt en aan je eigen problemen kunt werken.

Hartelijke groeten, ook van Bep, je

E.

Vergeet niet mij op te geven met welk soort boek ik Ant een plezier kan doen. - Jammer genoeg zullen we jullie dus niet hier zien!

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie