E. du Perron
aan
Menno ter Braak

[28 april 1933]

Beste Menno,

Wat een rothistorie met Jo D. Ik hoop dat je haar krachtig bij zult staan, en als het je Lebak moet worden, vooruit dan maar. Ik ben den laatsten tijd zoo bang geworden voor het karakterlooze dat zich ook voor ons in alle vormen opdringt, dat ik niet anders kan doen dan fel toejuichen. En àls je er uitgaat, pen dan tegen de rotzooi for all what you're worth - ik verzeker je dat ze dat niet lollig zullen vinden; er is altijd één wereld waarin het karakter het wint van de lompste middelmatigheid.

Verder hoop ik natuurlijk dat de zaak zich voor jou schikt. Houd me op de hoogte; het geval interesseert mij erg.

Breng alle veranderingen en toelichtingen aan in dat stuk, die je noodig vindt. Ik hoef het daarvoor niet terug te hebben. Op de proef verander ik misschien nog wel wat. Maar ik laat het in vol vertrouwen aan je over.

We hebben het ‘gewonnen’ tegen Het Vaderland; d.w.z. ze hebben bakzeil gehaald en onze voorwaarden aangenomen. Dat geschrijf gaat dus ook nog voort.

Kan je me dat boek van Bierens de Haan niet zenden? dan hoef ik het niet te koopen. Ook het boek van Casimir schijnt goed te zijn: Beknopte Gesch. der Wijsbegeerte (W.B.) De vent zelf heeft natuurlijk net het soort ‘intelligentie’ om goede excerpten te maken.

Het grapje van Henny is inderdaad niet onaardig.

Henny heeft nog een ex. Coster verkocht op Japansch. Stols wil er een hebben, mits met 40% korting. Ik denk dat hij er ook wel fl. 7. voor geven wil. Doen of niet? Jij moet het zeggen, want het is voor jou.

Ik heb mijn ‘stellingen’ nog herzien en verbeterd en er een 14e aan toegevoegd.

Hartelijke groeten, ook van Bep

Je

E.

Ik was gisteravond lang met Jany samen en we hadden elkaar over-en-weer erg veel te vertellen. De laatste keer dat ik hem zag was in Lugano. Hij komt vanavond hier eten. Ik heb besloten hèm mijn volgende essay-bundel op te dragen (vooral na dat stuk over den verleider) inplaats van Bouws.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie