E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Bellevue, [29 september 1933]

Bellevue, 29 Sept.

Beste Menno,

Gelijk hiermee zend ik je hfdst. V-VII van de Indische herinneringen. Lees ze, maak je aanteekeningen erover (graag!) en zend dan alles: III t/m VII dus, aan Jany. Hij schrijft mij daarnet nl. dat De Gids het stuk over Java graag opneemt en of ik mij hierover niet bedenken wil. Volgens hem zal Nijhoff best ja kunnen zeggen als hij de rest gelezen heeft. En Jan is lang niet zeker over Coenen; in ieder geval is het te probeeren, dunkt mij.

Ik reken dus op je voor deze kritische en administratieve bezigheid. Hartelijk je

E.

O ja, wil je in het stuk over Tielrooy, laatste blz. bovenaan, de woorden ‘plompe vergissing’ veranderen in ‘onnozele opmerking’. Dank!

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie